עע"ם 10346/07 - אבו רמוז ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הפנים ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 10346/07 - אבו רמוז ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הפנים ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 29.11.2007
עע"ם 10346/07 - אבו רמוז ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הפנים ערעור
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דין בעתירה להורות למשרד הפנים להסדיר את מעמדם בישראל של בניה של תושבת ישראל. המוקד טוען כי קביעת בית המשפט לעניינים מינהליים, שניתן להתייחס לילדים שנולדו וגדלו בישראל כאל "תושבי אזור" רק לאור רישומם במרשם האוכלוסין בשטחים, מתעלמת מן העובדה כי מרכז חייהם מאז ומעולם הוא בירושלים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דין בעתירה להורות למשרד הפנים להסדיר את מעמדם בישראל של בניה של תושבת ישראל. המוקד טוען כי קביעת בית המשפט לעניינים מינהליים, שניתן להתייחס לילדים שנולדו וגדלו בישראל כאל "תושבי אזור" רק לאור רישומם במרשם האוכלוסין בשטחים, מתעלמת מן העובדה כי מרכז חייהם מאז ומעולם הוא בירושלים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות