עע"ם 1621/08 - מדינת ישראל, משרד הפנים נ' חטיב ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 1621/08 - מדינת ישראל, משרד הפנים נ' חטיב ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 30.01.2011
עע"ם 1621/08 - מדינת ישראל, משרד הפנים נ' חטיב ואח' פסק דין
פסק דין בערעור המדינה על פסק דין העוסק בפרשנות המונח "תושב איזור" על פי הוראת השעה לחוק האזרחות והכניסה לישראל. הערעור התקבל. הנשיאה ביניש קובעת כי על אף שהוראת השעה פוגעת פגיעה קשה בזכויות החוקתיות, על פי נוסח הוראת השעה המתוקן מ-2005 "תושב איזור" הנו אחד משניים – "מי שרשום במרשם האוכלוסין של האיזור, ולעניין זה אין חשיבות בבחינת זיקותיו לאזור בפועל, או מי שנמצא באזור אך אינו רשום בו".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בערעור המדינה על פסק דין העוסק בפרשנות המונח "תושב איזור" על פי הוראת השעה לחוק האזרחות והכניסה לישראל. הערעור התקבל. הנשיאה ביניש קובעת כי על אף שהוראת השעה פוגעת פגיעה קשה בזכויות החוקתיות, על פי נוסח הוראת השעה המתוקן מ-2005 "תושב איזור" הנו אחד משניים – "מי שרשום במרשם האוכלוסין של האיזור, ולעניין זה אין חשיבות בבחינת זיקותיו לאזור בפועל, או מי שנמצא באזור אך אינו רשום בו".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות