נוהל לטיפול בבקשות תושבים פלסטינים לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל [מעודכן נכון ליום 16.6.2010] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל לטיפול בבקשות תושבים פלסטינים לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל [מעודכן נכון ליום 16.6.2010]
מסמכים אחרים | נוהל | 16.06.2010
נוהל לטיפול בבקשות תושבים פלסטינים לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל [מעודכן נכון ליום 16.6.2010]
הנוהל הצבאי המעודכן המסדיר טיפול בפלסטינים המבקשים לברר האם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל משטחי הגדה המערבית. הפנייה תיעשה ישירות למת"ק הישראלי או באמצעות המת"ק הפלסטיני. אם הבירור המוקדם יעלה כי הצבא מונע את היציאה, רשאי האדם להגיש השגה על החלטה זו. תשובה להשגה תתקבל עד שמונה שבועות מיום הגשתה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הנוהל הצבאי המעודכן המסדיר טיפול בפלסטינים המבקשים לברר האם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל משטחי הגדה המערבית. הפנייה תיעשה ישירות למת"ק הישראלי או באמצעות המת"ק הפלסטיני. אם הבירור המוקדם יעלה כי הצבא מונע את היציאה, רשאי האדם להגיש השגה על החלטה זו. תשובה להשגה תתקבל עד שמונה שבועות מיום הגשתה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות