תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד בנוגע לסירוב לטפל בטופס שהוגש ללא תרגום לעברית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד בנוגע לסירוב לטפל בטופס שהוגש ללא תרגום לעברית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.12.2010
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד בנוגע לסירוב לטפל בטופס שהוגש ללא תרגום לעברית
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד להגנת הפרט בנוגע לסירוב לטפל בטופס בקשה להסרת מניעה ליציאה לחו"ל שהוגש ללא תרגום לעברית. המינהל טוען כי לאור מדיניות גורמי הביטחון הבקשה חייבת להיכתב בשפה העברית. המינהל מוסיף כי "בנוגע לאפשרות הטכנית של הגשת הבקשה בעברית, במתחם קבלת הקהל של המת"ק פועל משרד כתבנות פלסטיני המספק שירות כתבנות לתושבים... ובידי התושבים עומדת האפשרות למלא את טופס הבקשה בשפה העברית ללא כל קושי".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד להגנת הפרט בנוגע לסירוב לטפל בטופס בקשה להסרת מניעה ליציאה לחו"ל שהוגש ללא תרגום לעברית. המינהל טוען כי לאור מדיניות גורמי הביטחון הבקשה חייבת להיכתב בשפה העברית. המינהל מוסיף כי "בנוגע לאפשרות הטכנית של הגשת הבקשה בעברית, במתחם קבלת הקהל של המת"ק פועל משרד כתבנות פלסטיני המספק שירות כתבנות לתושבים... ובידי התושבים עומדת האפשרות למלא את טופס הבקשה בשפה העברית ללא כל קושי".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות