בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט הנחה ראש המינהל האזרחי את המת"קים: יש לאפשר לתושבי השטחים להגיש את בקשותיהם בעברית, ערבית או אנגלית, כרצונם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.03.2011
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט הנחה ראש המינהל האזרחי את המת"קים: יש לאפשר לתושבי השטחים להגיש את בקשותיהם בעברית, ערבית או אנגלית, כרצונם
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט הנחה ראש המינהל האזרחי את המת"קים: יש לאפשר לתושבי השטחים להגיש את בקשותיהם בעברית, ערבית או אנגלית, כרצונם
ביום 4.1.2011 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לבג"ץ, להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש בקשותיהם במת"קים בשפה הערבית. המוקד טען בעתירה, כי הסירוב לטפל בבקשות ומסמכים של תושבי השטחים בשפה הערבית חסר כל בסיס חוקי, ומנוגד לחלוטין לחובות המפקד הצבאי והמינהל האזרחי בשטחים הכבושים, על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי, משפט זכויות האדם הבינלאומי והדין הישראלי.

העתירה הוגשה בעקבות מכתב שהתקבל במוקד – במסגרת הטיפול בסירוב המינהל האזרחי לטפל בבקשתה של פלסטינית לצאת לחו"ל – מלשכתו של ראש המינהל האזרחי בגדה, בו נמסר כי על פי מדיניות חדשה של גורמי הביטחון, נדרשים פלסטינים למלא את טפסי הבקשות אותן הם מגישים בשפה העברית בלבד, שאם לא כן, פניותיהם לא תטופלנה.

בתגובה לעתירת המוקד כותבת פרקליטות המדינה, כי מדובר היה בתקלה נקודתית וכי "נמסרו לעותרים עמדות שגויות, שאינן משקפות את מדיניות המשיבים"; תושבי השטחים יכולים למלא את בקשותיהם בערבית, עברית או אנגלית "והכל לפי רצונם ויכולתם. כלל הבקשות יטופלו בצורה ראויה בהתאם לנוהלי המנהל האזרחי". הפרקליטות מוסיפה, כי אם יידרש אבחון של גורמי ביטחון, המת"ק הוא שיהיה אחראי לתרגם את בקשות התושבים לעברית.

שבוע ימים בלבד לאחר תגובת הפרקליטות, התברר כי המדיניות עליה הצהירה המדינה בפני בית המשפט אינה מיושמת בשטח. ביום 15.2.2011 הגיע פלסטיני למת"ק חברון וביקש להגיש השגה בערבית כנגד מניעת יציאתו לחו"ל. החייל שקיבל את הפנייה הפנה את האיש לשירותי הכתבנים. "שירות הכתבנים", כזכור, הוא יוזמה פרטית של כתבנים פלסטינים, בעליהן של מכונת כתיבה, היושבים מחוץ למשרדי הקישור ומציעים את שירותיהם במילוי טפסים בשפה העברית תמורת תשלום. נציגת המוקד פנתה טלפונית לקצינה במת"ק – אותה קצינה שטיפלה גם במקרה שבעניינו הוגשה העתירה – אך זו עמדה בתוקף על הדרישה האמורה, בהסבירה כי חייבים לפנות לכתבנים, שכן ממילא "אין במת"ק טפסים של השגות". רק לאחר פנייה לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי, "נמצא" לפתע במת"ק הטופס המתאים וחיילי המת"ק איפשרו לפונה למלאו בעצמו, בשפה הערבית.

ביום 3.3.2011 קיבל הסעד העקרוני בעתירה תוקף של פסק דין – חיילי המת"קים מחויבים לאפשר לתושבי השטחים להגיש טפסי בקשות במת"ק בשפה הערבית, שפת האם שלהם והשפה הרשמית בשטחים הכבושים; ככל שיידרש תרגום לעברית, לשם טיפולו של גורם כלשהו בבקשה, גורמי המת"ק הם אלו שיתרגמו את הבקשה לעברית; כל תושבי השטחים הפונים למת"ק, יקבלו מן המת"ק את כל הטפסים הנדרשים לעניינם ובשום מקרה לא יופנו להשתמש בשירותי כתבנים.

המוקד ימשיך לעקוב אחר הנעשה בשטח, על מנת לוודא כי פסק הדין מיושם הלכה למעשה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 4.1.2011 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לבג"ץ, להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש בקשותיהם במת"קים בשפה הערבית. המוקד טען בעתירה, כי הסירוב לטפל בבקשות ומסמכים של תושבי השטחים בשפה הערבית חסר כל בסיס חוקי, ומנוגד לחלוטין לחובות המפקד הצבאי והמינהל האזרחי בשטחים הכבושים, על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי, משפט זכויות האדם הבינלאומי והדין הישראלי.

העתירה הוגשה בעקבות מכתב שהתקבל במוקד – במסגרת הטיפול בסירוב המינהל האזרחי לטפל בבקשתה של פלסטינית לצאת לחו"ל – מלשכתו של ראש המינהל האזרחי בגדה, בו נמסר כי על פי מדיניות חדשה של גורמי הביטחון, נדרשים פלסטינים למלא את טפסי הבקשות אותן הם מגישים בשפה העברית בלבד, שאם לא כן, פניותיהם לא תטופלנה.

בתגובה לעתירת המוקד כותבת פרקליטות המדינה, כי מדובר היה בתקלה נקודתית וכי "נמסרו לעותרים עמדות שגויות, שאינן משקפות את מדיניות המשיבים"; תושבי השטחים יכולים למלא את בקשותיהם בערבית, עברית או אנגלית "והכל לפי רצונם ויכולתם. כלל הבקשות יטופלו בצורה ראויה בהתאם לנוהלי המנהל האזרחי". הפרקליטות מוסיפה, כי אם יידרש אבחון של גורמי ביטחון, המת"ק הוא שיהיה אחראי לתרגם את בקשות התושבים לעברית.

שבוע ימים בלבד לאחר תגובת הפרקליטות, התברר כי המדיניות עליה הצהירה המדינה בפני בית המשפט אינה מיושמת בשטח. ביום 15.2.2011 הגיע פלסטיני למת"ק חברון וביקש להגיש השגה בערבית כנגד מניעת יציאתו לחו"ל. החייל שקיבל את הפנייה הפנה את האיש לשירותי הכתבנים. "שירות הכתבנים", כזכור, הוא יוזמה פרטית של כתבנים פלסטינים, בעליהן של מכונת כתיבה, היושבים מחוץ למשרדי הקישור ומציעים את שירותיהם במילוי טפסים בשפה העברית תמורת תשלום. נציגת המוקד פנתה טלפונית לקצינה במת"ק – אותה קצינה שטיפלה גם במקרה שבעניינו הוגשה העתירה – אך זו עמדה בתוקף על הדרישה האמורה, בהסבירה כי חייבים לפנות לכתבנים, שכן ממילא "אין במת"ק טפסים של השגות". רק לאחר פנייה לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי, "נמצא" לפתע במת"ק הטופס המתאים וחיילי המת"ק איפשרו לפונה למלאו בעצמו, בשפה הערבית.

ביום 3.3.2011 קיבל הסעד העקרוני בעתירה תוקף של פסק דין – חיילי המת"קים מחויבים לאפשר לתושבי השטחים להגיש טפסי בקשות במת"ק בשפה הערבית, שפת האם שלהם והשפה הרשמית בשטחים הכבושים; ככל שיידרש תרגום לעברית, לשם טיפולו של גורם כלשהו בבקשה, גורמי המת"ק הם אלו שיתרגמו את הבקשה לעברית; כל תושבי השטחים הפונים למת"ק, יקבלו מן המת"ק את כל הטפסים הנדרשים לעניינם ובשום מקרה לא יופנו להשתמש בשירותי כתבנים.

המוקד ימשיך לעקוב אחר הנעשה בשטח, על מנת לוודא כי פסק הדין מיושם הלכה למעשה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות