בג"ץ 86/11 - שלאלדה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 86/11 - שלאלדה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 08.02.2011
בג"ץ 86/11 - שלאלדה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים
תגובה מקדמית של פרקליטות המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש טופסי בקשות בשפה הערבית. הפרקליטות טוענת כי בעקבות תקלה נקודתית "נמסרו לעותרים עמדות שגויות שאינן משקפות את מדיניות המשיבים", וכי למעשה המדיניות קובעת כי תושבי השטחים יכולים למלא את בקשותיהם בערבית, עברית או אנגלית "והכל לפי רצונם ויכולתם. כלל הבקשות יטופלו בצורה ראויה בהתאם לנוהלי המנהל האזרחי". הפרקליטות מוסיפה כי אם יידרש אבחון של גורמי ביטחון, המת"ק הוא שיהיה אחראי לתרגם את בקשות התושבים לעברית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובה מקדמית של פרקליטות המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש טופסי בקשות בשפה הערבית. הפרקליטות טוענת כי בעקבות תקלה נקודתית "נמסרו לעותרים עמדות שגויות שאינן משקפות את מדיניות המשיבים", וכי למעשה המדיניות קובעת כי תושבי השטחים יכולים למלא את בקשותיהם בערבית, עברית או אנגלית "והכל לפי רצונם ויכולתם. כלל הבקשות יטופלו בצורה ראויה בהתאם לנוהלי המנהל האזרחי". הפרקליטות מוסיפה כי אם יידרש אבחון של גורמי ביטחון, המת"ק הוא שיהיה אחראי לתרגם את בקשות התושבים לעברית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות