מענה פרקליטות המדינה לפניית המוקד בעניין בג"ץ 86/11 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מענה פרקליטות המדינה לפניית המוקד בעניין בג"ץ 86/11
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.02.2011
מענה פרקליטות המדינה לפניית המוקד בעניין בג"ץ 86/11
מענה הצבא למכתב המוקד להגנת הפרט, בעניין העתירה להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש בקשות בשפה הערבית. ראש מדור מינהל אוכלוסין מוסר כי מבקש הבקשה הופנה לקבלת טופס ייעודי בנציגות הקישור הפלסטיני, באתר האינטרנט של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, או במשרד הכתבן. הרמ"ד מוסיף כי המת"ק הונחה "לא להפנות בשום מקרה לשירותי 'כתבן' ולצייד בטופס הרלוונטי כל תושב המבקש טופס להסרת מניעה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מענה הצבא למכתב המוקד להגנת הפרט, בעניין העתירה להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש בקשות בשפה הערבית. ראש מדור מינהל אוכלוסין מוסר כי מבקש הבקשה הופנה לקבלת טופס ייעודי בנציגות הקישור הפלסטיני, באתר האינטרנט של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, או במשרד הכתבן. הרמ"ד מוסיף כי המת"ק הונחה "לא להפנות בשום מקרה לשירותי 'כתבן' ולצייד בטופס הרלוונטי כל תושב המבקש טופס להסרת מניעה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות