בג"ץ 86/11 - שלאלדה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 86/11 - שלאלדה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה | 03.03.2011
בג"ץ 86/11 - שלאלדה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש טופסי בקשות בשפה הערבית. הסעד העקרוני שביקש המוקד קיבל תוקף של פסק דין: חיילי המת"קים יחויבו לאפשר לתושבי השטחים להגיש טופסי בקשות במת"ק בשפה הערבית, שפת האם שלהם והשפה הרשמית בשטחים הכבושים; ככל שיידרש תרגום לעברית, לשם טיפולו של גורם כלשהו בבקשה, גורמי המת"ק הם שיתרגמו את הבקשה לעברית; כל תושבי השטחים הפונים למת"ק יקבלו ממנו את כל הטפסים הנדרשים לעניינם, ובשום מקרה לא יופנו לשירותי כתבנים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבי השטחים הכבושים להגיש טופסי בקשות בשפה הערבית. הסעד העקרוני שביקש המוקד קיבל תוקף של פסק דין: חיילי המת"קים יחויבו לאפשר לתושבי השטחים להגיש טופסי בקשות במת"ק בשפה הערבית, שפת האם שלהם והשפה הרשמית בשטחים הכבושים; ככל שיידרש תרגום לעברית, לשם טיפולו של גורם כלשהו בבקשה, גורמי המת"ק הם שיתרגמו את הבקשה לעברית; כל תושבי השטחים הפונים למת"ק יקבלו ממנו את כל הטפסים הנדרשים לעניינם, ובשום מקרה לא יופנו לשירותי כתבנים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות