צו מס' 1421 - צו בדבר תעודות זהות ומירשם אוכלוסין (תיקון מס' 23) המוקד להגנת הפרט
חיפוש
צו מס' 1421 - צו בדבר תעודות זהות ומירשם אוכלוסין (תיקון מס' 23)
חקיקה | חקיקה צבאית | 17.01.1995
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו מפקד הצבא בגדה המערבית הקובע כי כל ילד פלסטיני שטרם מלאו לו 18 שנה זכאי להירשם במרשם האוכלוסין אם שני הוריו תושבים או אם אחד מהוריו תושב המתגורר בגדה המערבית או ברצועת עזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות