נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות (תאריך עדכון הנוהל: 15.4.2010) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות (תאריך עדכון הנוהל: 15.4.2010)
מסמכים אחרים | נוהל | 15.04.2010
נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות (תאריך עדכון הנוהל: 15.4.2010)
נוהל מעודכן של משרד הפנים המסדיר את אופן הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות בירושלים. הנוהל מתייחס לבקשות המופנות על ידי משרד הפנים אל גורמי הצבא או המשטרה לקבלת חוות דעתם בטרם יאושרו, ולפני כל אחד משלבי ההליך המדורג. על פי הנוהל, אם קיימת לכאורה מניעה פלילית או ביטחונית לאישור הבקשה, תחילה יודיע משרד הפנים למבקשים כי הוא שוקל לסרב לבקשה, ורק לאחר שתינתן לבני הזוג המבקשים הזדמנות להגיב, באמצעות שימוע בכתב, יוכל הגורם המוסמך לסרב לבקשה ולשלוח תשובת סירוב מנומקת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל מעודכן של משרד הפנים המסדיר את אופן הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות בירושלים. הנוהל מתייחס לבקשות המופנות על ידי משרד הפנים אל גורמי הצבא או המשטרה לקבלת חוות דעתם בטרם יאושרו, ולפני כל אחד משלבי ההליך המדורג. על פי הנוהל, אם קיימת לכאורה מניעה פלילית או ביטחונית לאישור הבקשה, תחילה יודיע משרד הפנים למבקשים כי הוא שוקל לסרב לבקשה, ורק לאחר שתינתן לבני הזוג המבקשים הזדמנות להגיב, באמצעות שימוע בכתב, יוכל הגורם המוסמך לסרב לבקשה ולשלוח תשובת סירוב מנומקת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות