הנדון: נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.10.2013
הנדון: נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
תגובת משרד הפנים לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין "נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות". המשרד מודיע כי החליט לתקן את הנוהל, וכי מעתה יאפשר לבני זוג שבקשתם לאיחוד משפחות הופסקה בשל מניעה ביטחונית או פלילית להשלים את טיעוניהם בפני הלשכה בעל פה לפני ההכרעה הסופית בבקשתם. לאחר השימוע בעל פה יועבר סיכום השימוע להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, ובהתאם לתגובתם יכריע משרד הפנים בבקשה תוך 30 יום. משרד הפנים מדגיש, כי במקרים בהם מדובר בבקשה חדשה לא תתאפשר העברת טיעונים אלא בכתב, כפי שקובע הנוהל היום.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת משרד הפנים לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין "נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות". המשרד מודיע כי החליט לתקן את הנוהל, וכי מעתה יאפשר לבני זוג שבקשתם לאיחוד משפחות הופסקה בשל מניעה ביטחונית או פלילית להשלים את טיעוניהם בפני הלשכה בעל פה לפני ההכרעה הסופית בבקשתם. לאחר השימוע בעל פה יועבר סיכום השימוע להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, ובהתאם לתגובתם יכריע משרד הפנים בבקשה תוך 30 יום. משרד הפנים מדגיש, כי במקרים בהם מדובר בבקשה חדשה לא תתאפשר העברת טיעונים אלא בכתב, כפי שקובע הנוהל היום.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות