פניית המוקד להגנת הפרט לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בנוגע לנוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פניית המוקד להגנת הפרט לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בנוגע לנוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.03.2011
פניית המוקד להגנת הפרט לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בנוגע לנוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
המוקד להגנת הפרט מעלה בפני מנכ"ל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול את הסתייגויותיו בנוגע ל"נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות" אשר עודכן ביום 15.4.2010 בעקבות פסק הדין בעניין געאביץ. פסק הדין קבע כי במקרים בהם שוקל משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות מטעמים ביטחוניים או פליליים עליו לערוך למבקשים שימוע בטרם קבלת החלטה בעניינם. המוקד פורש את טענותיו ומבקש לקבל את התייחסות מנכ"ל רשות האוכלוסין לבעיות הרבות הנובעות מנוסחו החדש של הנוהל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט מעלה בפני מנכ"ל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול את הסתייגויותיו בנוגע ל"נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות" אשר עודכן ביום 15.4.2010 בעקבות פסק הדין בעניין געאביץ. פסק הדין קבע כי במקרים בהם שוקל משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות מטעמים ביטחוניים או פליליים עליו לערוך למבקשים שימוע בטרם קבלת החלטה בעניינם. המוקד פורש את טענותיו ומבקש לקבל את התייחסות מנכ"ל רשות האוכלוסין לבעיות הרבות הנובעות מנוסחו החדש של הנוהל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות