ביקורי משפחה של פלסטינים אצל קרוביהם בבתי הכלא בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ביקורי משפחה של פלסטינים אצל קרוביהם בבתי הכלא בישראל
מאמרים | אחר | 01.07.2010
ביקורי משפחה של פלסטינים אצל קרוביהם בבתי הכלא בישראל
מאמרה של עו"ד סיגי בן ארי מהמוקד להגנת הפרט, המציג את הסדרי הביקורים של משפחות פלסטיניות אצל קרוביהן הכלואים בבתי הכלא בישראל, כפי שהם היום, הפוגעים פגיעה קשה בזכות לביקורי משפחה ולחיי משפחה הן של האסיר והן של בני משפחתו. מקור הפגיעה הוא בהפרת הדין הבינלאומי האוסר החזקת כלואים מן השטח הכבוש בשטח המעצמה הכובשת. בנוסף, ישראל מתנערת מחובותיה כלפי האסירים ובני משפחותיהם בטענות שונות, ביטחוניות ומדיניות, ולא אחת משנה את מדיניות הביקורים נוכח מציאות משתנה או משתמשת בזכות הביקור כאמצעי לחץ. בנוסף, מוטלות מגבלות קשות על קיום הקשר הפיזי בין מי שמסווג כאסיר "ביטחוני" לבין קרוביו.
מתוך הספר: Abeer Baker and Anat Matar (Eds.), Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel, Pluto Press, New York 2011. 
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמרה של עו"ד סיגי בן ארי מהמוקד להגנת הפרט, המציג את הסדרי הביקורים של משפחות פלסטיניות אצל קרוביהן הכלואים בבתי הכלא בישראל, כפי שהם היום, הפוגעים פגיעה קשה בזכות לביקורי משפחה ולחיי משפחה הן של האסיר והן של בני משפחתו. מקור הפגיעה הוא בהפרת הדין הבינלאומי האוסר החזקת כלואים מן השטח הכבוש בשטח המעצמה הכובשת. בנוסף, ישראל מתנערת מחובותיה כלפי האסירים ובני משפחותיהם בטענות שונות, ביטחוניות ומדיניות, ולא אחת משנה את מדיניות הביקורים נוכח מציאות משתנה או משתמשת בזכות הביקור כאמצעי לחץ. בנוסף, מוטלות מגבלות קשות על קיום הקשר הפיזי בין מי שמסווג כאסיר "ביטחוני" לבין קרוביו.
מתוך הספר: Abeer Baker and Anat Matar (Eds.), Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel, Pluto Press, New York 2011. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות