מסתורי המעצר המינהלי המוקד להגנת הפרט
חיפוש
מסתורי המעצר המינהלי
מאמרים | אחר | 01.07.2010
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמרה של עו"ד תמר פלג-שריק מהמוקד להגנת הפרט, המתמקד במעצרים המנהליים אשר נוקט השלטון הצבאי הישראלי נגד תושביה הפלסטינים של הגדה המערבית מראשית כיבושה ביוני 1967. המאמר עוסק בשימוש של ישראל במעצר המינהלי כסוג של עינוי, בהבדלים בין המעצר המנהלי להליך הפלילי, ב"אמצעים אלטרנטיביים" ועקרון המידתיות ובשימוש לא חוקי בעליל במעצר המנהלי – גיוס משת"פים.
מתוך הספר: Abeer Baker and Anat Matar (Eds.), Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel, Pluto Press, New York 2011.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות