תשובת היועץ המשפטי לגדה המערבית לעתירת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בנושא "הקפאת" רישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת היועץ המשפטי לגדה המערבית לעתירת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בנושא "הקפאת" רישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים
כתבי בי דין | תגובה | 30.03.2011
תשובת היועץ המשפטי לגדה המערבית לעתירת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בנושא "הקפאת" רישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים
תגובה לעתירה לפי חוק חופש המידע, שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להציג מידע בנושא "הקפאת" הרישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים. הצבא מתייחס בתשובתו למה שהוא מכנה 'סטאטוס חל"ת' – חדל להיות תושב – שניתן לתושבים פלסטינים שיצאו מהגדה המערבית עד שנת 1994 ולא שבו בתוך שלוש שנים. באמצעות נוהל צבאי שללה ישראל את התושבות של מאה וארבעים אלף פלסטינים: היא הגדירה תושב שלא חזר בפרק זמן זה כמי שהעתיק את מרכז חייו לחו"ל, והעבירה אותו ברישומיה לסטאטוס 'חדל להיות תושב'. למעט חריגים, אין לתושב ש"איחר לחזור" אפשרות לשוב לביתו בשטחים הכבושים כתושב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובה לעתירה לפי חוק חופש המידע, שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להציג מידע בנושא "הקפאת" הרישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים. הצבא מתייחס בתשובתו למה שהוא מכנה 'סטאטוס חל"ת' – חדל להיות תושב – שניתן לתושבים פלסטינים שיצאו מהגדה המערבית עד שנת 1994 ולא שבו בתוך שלוש שנים. באמצעות נוהל צבאי שללה ישראל את התושבות של מאה וארבעים אלף פלסטינים: היא הגדירה תושב שלא חזר בפרק זמן זה כמי שהעתיק את מרכז חייו לחו"ל, והעבירה אותו ברישומיה לסטאטוס 'חדל להיות תושב'. למעט חריגים, אין לתושב ש"איחר לחזור" אפשרות לשוב לביתו בשטחים הכבושים כתושב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות