מענה הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט מכוח חוק חופש המידע בנושא גירוש ושלילת תושבות בגדה המערבית וברצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מענה הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט מכוח חוק חופש המידע בנושא גירוש ושלילת תושבות בגדה המערבית וברצועת עזה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 10.06.2012
מענה הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט מכוח חוק חופש המידע בנושא גירוש ושלילת תושבות בגדה המערבית וברצועת עזה
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. הצבא מוסר כי בין השנים 1994-1967 הוא שלל את מעמדם של 108,878 פלסטינים מרצועת עזה על פי אחד משני קריטריונים: מעבר לחו"ל למשך שבע שנים, או אי התייצבות לאחד ממִפקדי האוכלוסין שערך הצבא ברצועת עזה בשנים 1981 ו-1988. הצבא מוסיף כי לפי הנוהל הצבאי, תושבים שהתאימו לאחד הקריטריונים הנ"ל הועברו לסטאטוס "חדל להיות תושב" ("חל"ת") ומעמדם בשטחים הכבושים נשלל. הצבא אינו מספק את הנתונים שביקש המוקד על מספר האנשים שישראל גירשה מהשטחים הכבושים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. הצבא מוסר כי בין השנים 1994-1967 הוא שלל את מעמדם של 108,878 פלסטינים מרצועת עזה על פי אחד משני קריטריונים: מעבר לחו"ל למשך שבע שנים, או אי התייצבות לאחד ממִפקדי האוכלוסין שערך הצבא ברצועת עזה בשנים 1981 ו-1988. הצבא מוסיף כי לפי הנוהל הצבאי, תושבים שהתאימו לאחד הקריטריונים הנ"ל הועברו לסטאטוס "חדל להיות תושב" ("חל"ת") ומעמדם בשטחים הכבושים נשלל. הצבא אינו מספק את הנתונים שביקש המוקד על מספר האנשים שישראל גירשה מהשטחים הכבושים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות