תא 4907/07 - קאסם נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון כתב תביעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תא 4907/07 - קאסם נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון כתב תביעה
כתבי בי דין | כתב תביעה | 22.04.2007
תא 4907/07 - קאסם נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון כתב תביעה
תביעה כספית של פלסטיני מחברון, באמצעות המוקד להגנת הפרט, נגד מדינת ישראל בגין נזק רב שנגרם לדירתו ולרכושו, על לא עוול בכפו, כתוצאה מפיצוץ בית שכנו. המוקד מציין כי כללי המשפט הבינלאומי המנהגי אוסרים הרס של רכוש פרטי אלא אם פעולות צבאיות מחייבות זאת ללא סייג; כן אסורים ענישה קולקטיבית וצעדי הפחדה ותגמול כלפי תושבים מוגנים ורכושם. המוקד מוסיף כי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, שעליה נסמך הצבא, מתנה הריסת בית בהוצאת צו הריסה, וצו כזה לא הוצג בפני דיירי הבית. יתר על כן, תקנה 119 איננה מקנה סמכות להשמיד רכוש פרט לבית המיועד להריסה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תביעה כספית של פלסטיני מחברון, באמצעות המוקד להגנת הפרט, נגד מדינת ישראל בגין נזק רב שנגרם לדירתו ולרכושו, על לא עוול בכפו, כתוצאה מפיצוץ בית שכנו. המוקד מציין כי כללי המשפט הבינלאומי המנהגי אוסרים הרס של רכוש פרטי אלא אם פעולות צבאיות מחייבות זאת ללא סייג; כן אסורים ענישה קולקטיבית וצעדי הפחדה ותגמול כלפי תושבים מוגנים ורכושם. המוקד מוסיף כי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, שעליה נסמך הצבא, מתנה הריסת בית בהוצאת צו הריסה, וצו כזה לא הוצג בפני דיירי הבית. יתר על כן, תקנה 119 איננה מקנה סמכות להשמיד רכוש פרט לבית המיועד להריסה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות