תא 4907/07 - קאסם נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון כתב הגנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תא 4907/07 - קאסם נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון כתב הגנה
כתבי בי דין | כתב הגנה | 21.05.2007
תא 4907/07 - קאסם נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון כתב הגנה
כתב הגנה בתביעה כספית של פלסטיני מחברון, באמצעות המוקד להגנת הפרט, נגד מדינת ישראל בגין נזק רב שנגרם לדירתו ולרכושו, על לא עוול בכפו, כתוצאה מפיצוץ בית שכנו. המדינה טוענת כי פעולות הצבא נעשו במיומנות ובזהירות, במידתיות ובשיקול דעת. המדינה מוסיפה כי נזקי התובע אירעו במסגרת פעולה מלחמתית כהגדרתה ופירושה בחוק ובפסיקה; כי מדובר בפעולה שהיא "מעשה מדינה" (Act of State); וכי למדינה פטור מאחריות בשל פעולה הנעשית בהרשאה חוקית ובתום לב, כאמור בסעיף 3 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
כתב הגנה בתביעה כספית של פלסטיני מחברון, באמצעות המוקד להגנת הפרט, נגד מדינת ישראל בגין נזק רב שנגרם לדירתו ולרכושו, על לא עוול בכפו, כתוצאה מפיצוץ בית שכנו. המדינה טוענת כי פעולות הצבא נעשו במיומנות ובזהירות, במידתיות ובשיקול דעת. המדינה מוסיפה כי נזקי התובע אירעו במסגרת פעולה מלחמתית כהגדרתה ופירושה בחוק ובפסיקה; כי מדובר בפעולה שהיא "מעשה מדינה" (Act of State); וכי למדינה פטור מאחריות בשל פעולה הנעשית בהרשאה חוקית ובתום לב, כאמור בסעיף 3 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות