מכתב המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מכתב המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.04.2011
מכתב המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין
פניית המוקד להגנת הפרט לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין של פלסטיני המתגורר בירדן. האיש נרשם, בהיותו בן שנה, במרשם האוכלוסין בשטחים וקיבל מספר זהות, באמצעותו נכנס מאז מספר פעמים לגדה המערבית. כשניסה באוקטובר 2010 להיכנס למולדתו סירבו החיילים לאפשר את כניסתו לגדה המערבית, בטענה כי שמו "אינו מופיע במרשם האוכלוסין הפלסטיני" כתושב השטחים הכבושים. המוקד דורש מהצבא להשיב את רישומו של האיש במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין של פלסטיני המתגורר בירדן. האיש נרשם, בהיותו בן שנה, במרשם האוכלוסין בשטחים וקיבל מספר זהות, באמצעותו נכנס מאז מספר פעמים לגדה המערבית. כשניסה באוקטובר 2010 להיכנס למולדתו סירבו החיילים לאפשר את כניסתו לגדה המערבית, בטענה כי שמו "אינו מופיע במרשם האוכלוסין הפלסטיני" כתושב השטחים הכבושים. המוקד דורש מהצבא להשיב את רישומו של האיש במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות