ישראל ממשיכה לגרוע פלסטינים ממרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים: טעות אנוש או מדיניות? המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.08.2011
ישראל ממשיכה לגרוע פלסטינים ממרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים: טעות אנוש או מדיניות?
ישראל ממשיכה לגרוע פלסטינים ממרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים: טעות אנוש או מדיניות?
פלסטיני המתגורר בירדן הגיע ביום 11.10.2010 לגשר אלנבי, על מנת להיכנס למולדתו. החיילים הישראלים במעבר הגבול סירבו לאפשר את כניסתו לגדה המערבית, ואמרו לו, להפתעתו, כי שמו "אינו מופיע במרשם האוכלוסין הפלסטיני" כתושב השטחים הכבושים.

הפתעתו של האיש נבעה מכך שעוד בשנת 1980, בהיותו בן שנה, רשמה אותו אמו – תושבת חברון – במרשם האוכלוסין בשטחים והוא קיבל מספר זהות. מאז נכנס כמה פעמים לגדה, מצויד במסמכים רשמיים מטעם הצבא, שנשאו את מספר הזהות שלו.

באפריל 2011 פנה המוקד להגנת הפרט לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי, בטענה שפרטי האיש הושמטו ממרשם האוכלוסין, ובדרישה להשיב על כנו את רישומו כתושב השטחים הכבושים. המינהל האזרחי השיב כי האיש אכן אינו רשום במרשם האוכלוסין וטען ש"ייתכן כי מדובר בטעות אנוש או בתקלה טכנית".

בתום הליכים בירוקרטיים נכנס האיש לגדה המערבית, נרשם במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים – באותו מספר זהות שהונפק לו בילדותו – וקיבל תעודת זהות.

המוקד להגנת הפרט, המטפל לאורך שנים במקרים רבים דומים נוספים, ממשיך לקוות כי אכן מדובר ב"טעות אנוש" ולא ביד ישראלית מכוונת הגורעת – כחלק ממדיניות כוללת – פלסטינים ממרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
פלסטיני המתגורר בירדן הגיע ביום 11.10.2010 לגשר אלנבי, על מנת להיכנס למולדתו. החיילים הישראלים במעבר הגבול סירבו לאפשר את כניסתו לגדה המערבית, ואמרו לו, להפתעתו, כי שמו "אינו מופיע במרשם האוכלוסין הפלסטיני" כתושב השטחים הכבושים.

הפתעתו של האיש נבעה מכך שעוד בשנת 1980, בהיותו בן שנה, רשמה אותו אמו – תושבת חברון – במרשם האוכלוסין בשטחים והוא קיבל מספר זהות. מאז נכנס כמה פעמים לגדה, מצויד במסמכים רשמיים מטעם הצבא, שנשאו את מספר הזהות שלו.

באפריל 2011 פנה המוקד להגנת הפרט לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי, בטענה שפרטי האיש הושמטו ממרשם האוכלוסין, ובדרישה להשיב על כנו את רישומו כתושב השטחים הכבושים. המינהל האזרחי השיב כי האיש אכן אינו רשום במרשם האוכלוסין וטען ש"ייתכן כי מדובר בטעות אנוש או בתקלה טכנית".

בתום הליכים בירוקרטיים נכנס האיש לגדה המערבית, נרשם במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים – באותו מספר זהות שהונפק לו בילדותו – וקיבל תעודת זהות.

המוקד להגנת הפרט, המטפל לאורך שנים במקרים רבים דומים נוספים, ממשיך לקוות כי אכן מדובר ב"טעות אנוש" ולא ביד ישראלית מכוונת הגורעת – כחלק ממדיניות כוללת – פלסטינים ממרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות