תשובת המנהל האזרחי למוקד להגנת הפרט בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת המנהל האזרחי למוקד להגנת הפרט בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 16.05.2011
תשובת המנהל האזרחי למוקד להגנת הפרט בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין מחיקת רשומה של פלסטיני המתגורר בירדן ממרשם האוכלוסין. המינהל האזרחי מוסר כי האיש אכן אינו רשום במרשם האוכלוסין, וטוען ש"ייתכן כי מדובר בטעות אנוש או בתקלה טכנית".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין מחיקת רשומה של פלסטיני המתגורר בירדן ממרשם האוכלוסין. המינהל האזרחי מוסר כי האיש אכן אינו רשום במרשם האוכלוסין, וטוען ש"ייתכן כי מדובר בטעות אנוש או בתקלה טכנית".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות