בג"ץ 670/89 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון הודעה מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 670/89 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון הודעה מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה
כתבי בי דין | הודעה | 20.09.1989
בג"ץ 670/89 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון הודעה מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט, באמצעות האגודה לזכויות האזרח בישראל, להורות לצבא לקיים את חובתו ולהודיע למשפחתו של מי שנעצר בשטחים על מקום החזקת העצור. המדינה מודיעה על נוהל לשיפור דרכי ההודעה למשפחות העצורים, בין היתר באמצעות משלוח גלויות ופרסום יומי של רשימות העצורים. עוד נמסר כי יוקם מרכז שליטה שירכז את המידע על מעצרים ותנועות עצורים במתקני הכליאה השונים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט, באמצעות האגודה לזכויות האזרח בישראל, להורות לצבא לקיים את חובתו ולהודיע למשפחתו של מי שנעצר בשטחים על מקום החזקת העצור. המדינה מודיעה על נוהל לשיפור דרכי ההודעה למשפחות העצורים, בין היתר באמצעות משלוח גלויות ופרסום יומי של רשימות העצורים. עוד נמסר כי יוקם מרכז שליטה שירכז את המידע על מעצרים ותנועות עצורים במתקני הכליאה השונים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות