בג"ץ 670/89 - עודא ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 670/89 - עודא ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 21.11.1989
בג"ץ 670/89 - עודא ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסק דין בעתירת משפחות עצורים להורות לצבא להודיע בהקדם האפשרי על מעצרו ועל מקום הימצאו של עציר לאדם קרוב לו. העתירות נדחו. עניינם הפרטני של העותרים בא על פתרונו, אך השופטים מעירים כי "העובדה, שבמשך כחודש וחצי לא נודע לעותרים היכן עצורים קרוביהם, ראויה לביקורת". בעניין העקרוני קובע ביהמ"ש כי חובת ההודעה על דבר המעצר היא פועל יוצא מזכות טבעית הנגזרת מכבוד האדם ומעקרונות הצדק הכלליים, הנתונה לעצור ולקרוביו. ביהמ"ש מקבל את הנוהל שהציגה המדינה ואת הגוף המבקר האמור לעקוב אחר מילוי הוראות הנוהל בשטח. השופטים קובעים כי המשיבים יישאו בהוצאות העותרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת משפחות עצורים להורות לצבא להודיע בהקדם האפשרי על מעצרו ועל מקום הימצאו של עציר לאדם קרוב לו. העתירות נדחו. עניינם הפרטני של העותרים בא על פתרונו, אך השופטים מעירים כי "העובדה, שבמשך כחודש וחצי לא נודע לעותרים היכן עצורים קרוביהם, ראויה לביקורת". בעניין העקרוני קובע ביהמ"ש כי חובת ההודעה על דבר המעצר היא פועל יוצא מזכות טבעית הנגזרת מכבוד האדם ומעקרונות הצדק הכלליים, הנתונה לעצור ולקרוביו. ביהמ"ש מקבל את הנוהל שהציגה המדינה ואת הגוף המבקר האמור לעקוב אחר מילוי הוראות הנוהל בשטח. השופטים קובעים כי המשיבים יישאו בהוצאות העותרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות