בג"ץ 6757/95 - חירבאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6757/95 - חירבאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 11.02.1996
בג"ץ 6757/95 - חירבאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
בג"ץ נתן תוקף של פסק דין להסכם בין הצדדים בעתירה שעניינה דיווח על מעצרו ומקום מעצרו של מי שנעצר על פי תחיקת הביטחון בשטחים. ההסכם מפרט את נוהל מסירת ההודעה על דבר המעצר ומקום המעצר, וקובע כי הודעה זו תימסר ללא שיהוי על פי פרטים שימסור העצור. כן קובע ההסכם כי כל כוחות הביטחון יעבירו למרכז השליטה של הצבא מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור אחת ליממה. מרכז השליטה ימסור פרטים מהמידע האמור על פי פנייה בכתב של ארגונים העוסקים בכך ו/או עורך דין המייצג את העצור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ נתן תוקף של פסק דין להסכם בין הצדדים בעתירה שעניינה דיווח על מעצרו ומקום מעצרו של מי שנעצר על פי תחיקת הביטחון בשטחים. ההסכם מפרט את נוהל מסירת ההודעה על דבר המעצר ומקום המעצר, וקובע כי הודעה זו תימסר ללא שיהוי על פי פרטים שימסור העצור. כן קובע ההסכם כי כל כוחות הביטחון יעבירו למרכז השליטה של הצבא מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור אחת ליממה. מרכז השליטה ימסור פרטים מהמידע האמור על פי פנייה בכתב של ארגונים העוסקים בכך ו/או עורך דין המייצג את העצור.
עדכונים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות