המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: הרשויות נכשלו שוב ושוב באיתורו של אסיר פלסטיני חסר מעמד בעולם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.05.2015
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: הרשויות נכשלו שוב ושוב באיתורו של אסיר פלסטיני חסר מעמד בעולם
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: הרשויות נכשלו שוב ושוב באיתורו של אסיר פלסטיני חסר מעמד בעולם
בעתירה שהגיש המוקד בעבר, המתמקדת בהימנעות מתמשכת של רשויות הביטחון, בניגוד לדין, מלמסור מידע למשפחות עצורים, הן על עצם המעצר והן על מקום החזקתו של העצור, פסק בג"ץ (6757/95) בין היתר, כי מרכז השליטה הצבאי (משל"ט כליאה) יהא אחראי לקבל מן הגורמים השונים "מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור אחת ליממה, באופן שניתן יהא לאתר את העצור, לפי פנייה בכתב של גורמי חוץ". חרף פסק דינו של בג"ץ, הליכי המעקב של משל"ט הכליאה אחר מקום הימצאם של אסירים ודיווח על דבר מעצרם ומקום הימצאם למשפחותיהם, סובלים עדיין מפגמים רבים. בעיות מסוג זה מחריפות עוד יותר במקרים בהם מדובר באסירים חסרי מעמד, שאין ברשותם תעודת זהות או מסמך מזהה אחר.

ביום 19.4.2015 פנתה למוקד משפחה פלסטינית מהגדה המערבית וביקשה לאתר את בנה, צעיר שנעצר על ידי הצבא עוד בקיץ 2014, נשפט ונדון לשנתיים וחצי מאסר. המשפחה מסרה כי הצעיר, אשר מעולם לא נרשם כתושב השטחים הכבושים והינו חסר מעמד בעולם, הוחזק לאחרונה בכלא עופר. לאחר שמשל"ט הכליאה, האחראי על איתור כלואים, הודיע למוקד כי לא עלה בידו לאתר את האסיר בשל "חוסר בפרטים", פנה המוקד לפרקליטות בדרישה לאתר את מקום החזקתו של הצעיר ולהמציא את מספר האסיר שניתן לו, לצורך איתורו בעתיד.

בתשובה שערורייתית, הודיעה הפרקליטות כי "אסיר בשם דומה" אכן מצוי במשמורת שב"ס, אולם סירבה למסור את מקום הימצאו עד שהמוקד יציג ייפוי כוח. הפרקליטות הוסיפה, שהדברים נכונים במיוחד לאור זאת שהאסיר, לטענתה, יכול היה ליצור קשר עם משפחתו באמצעות תיאום ביקור או שיחת טלפון, כדי להעביר את ייפוי הכוח לידי המוקד.

במענה לפרקליטות מיום 22.4.2015, עמד המוקד על חובתו של משל"ט הכליאה למסור לו מידע על מקום הימצאם של עצירים פלסטינים, כפי שנקבע בפסיקת בג"ץ, ללא צורך בהמצאת ייפוי כוח. המוקד הוסיף, כי ההנחה של הפרקליטות, לפיה האסיר יכול לתאם ביקורים או לבצע שיחת טלפון – שגויה, שכן אין למשפחת האסיר היתר כניסה לישראל לצורך ביקורו, ואף תיאום שיחת טלפון מהכלא כרוך בהליך מסובך, שאישורו מוגבל למקרים הומניטאריים בלבד. בתגובה, הפנתה הפרקליטות את המוקד אל המשל"ט, שהפעם מסר כי הצעיר נמצא "בסבירות" בכלא מגידו.

מוטרד מאותה "סבירות" לגבי מקום הימצאו של האסיר, קיווה המוקד כי עתה, משיש בידי הרשויות את מספר האסיר שלו, ניתן יהיה לאתרו במהירות. אלא ששוב כשל משל"ט הכליאה במשימתו, וביום 29.4.2015 הודיע כי הצעיר "לא נמצא".

בעקבות זאת הגיש המוקד להגנת הפרט ביום 30.4.2015 עתירה לצו הביאס קורפוס בעניינו של הצעיר. המוקד ביקש להורות לצבא לאתר באופן מיידי את הצעיר ולחייב את המשטרה ואת השב"ס לנהל מעקב ורישום יסודיים יותר של המוחזקים בחזקתם. מיד לאחר הגשת העתירה עדכנה המדינה כי חל בלבול ברישום פרטיו של הצעיר במערכת השב"ס ופרטי מקום הימצאו נמסרו למוקד. בעקבות זאת, נמחקה העתירה בהסכמה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה שהגיש המוקד בעבר, המתמקדת בהימנעות מתמשכת של רשויות הביטחון, בניגוד לדין, מלמסור מידע למשפחות עצורים, הן על עצם המעצר והן על מקום החזקתו של העצור, פסק בג"ץ (6757/95) בין היתר, כי מרכז השליטה הצבאי (משל"ט כליאה) יהא אחראי לקבל מן הגורמים השונים "מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור אחת ליממה, באופן שניתן יהא לאתר את העצור, לפי פנייה בכתב של גורמי חוץ". חרף פסק דינו של בג"ץ, הליכי המעקב של משל"ט הכליאה אחר מקום הימצאם של אסירים ודיווח על דבר מעצרם ומקום הימצאם למשפחותיהם, סובלים עדיין מפגמים רבים. בעיות מסוג זה מחריפות עוד יותר במקרים בהם מדובר באסירים חסרי מעמד, שאין ברשותם תעודת זהות או מסמך מזהה אחר.

ביום 19.4.2015 פנתה למוקד משפחה פלסטינית מהגדה המערבית וביקשה לאתר את בנה, צעיר שנעצר על ידי הצבא עוד בקיץ 2014, נשפט ונדון לשנתיים וחצי מאסר. המשפחה מסרה כי הצעיר, אשר מעולם לא נרשם כתושב השטחים הכבושים והינו חסר מעמד בעולם, הוחזק לאחרונה בכלא עופר. לאחר שמשל"ט הכליאה, האחראי על איתור כלואים, הודיע למוקד כי לא עלה בידו לאתר את האסיר בשל "חוסר בפרטים", פנה המוקד לפרקליטות בדרישה לאתר את מקום החזקתו של הצעיר ולהמציא את מספר האסיר שניתן לו, לצורך איתורו בעתיד.

בתשובה שערורייתית, הודיעה הפרקליטות כי "אסיר בשם דומה" אכן מצוי במשמורת שב"ס, אולם סירבה למסור את מקום הימצאו עד שהמוקד יציג ייפוי כוח. הפרקליטות הוסיפה, שהדברים נכונים במיוחד לאור זאת שהאסיר, לטענתה, יכול היה ליצור קשר עם משפחתו באמצעות תיאום ביקור או שיחת טלפון, כדי להעביר את ייפוי הכוח לידי המוקד.

במענה לפרקליטות מיום 22.4.2015, עמד המוקד על חובתו של משל"ט הכליאה למסור לו מידע על מקום הימצאם של עצירים פלסטינים, כפי שנקבע בפסיקת בג"ץ, ללא צורך בהמצאת ייפוי כוח. המוקד הוסיף, כי ההנחה של הפרקליטות, לפיה האסיר יכול לתאם ביקורים או לבצע שיחת טלפון – שגויה, שכן אין למשפחת האסיר היתר כניסה לישראל לצורך ביקורו, ואף תיאום שיחת טלפון מהכלא כרוך בהליך מסובך, שאישורו מוגבל למקרים הומניטאריים בלבד. בתגובה, הפנתה הפרקליטות את המוקד אל המשל"ט, שהפעם מסר כי הצעיר נמצא "בסבירות" בכלא מגידו.

מוטרד מאותה "סבירות" לגבי מקום הימצאו של האסיר, קיווה המוקד כי עתה, משיש בידי הרשויות את מספר האסיר שלו, ניתן יהיה לאתרו במהירות. אלא ששוב כשל משל"ט הכליאה במשימתו, וביום 29.4.2015 הודיע כי הצעיר "לא נמצא".

בעקבות זאת הגיש המוקד להגנת הפרט ביום 30.4.2015 עתירה לצו הביאס קורפוס בעניינו של הצעיר. המוקד ביקש להורות לצבא לאתר באופן מיידי את הצעיר ולחייב את המשטרה ואת השב"ס לנהל מעקב ורישום יסודיים יותר של המוחזקים בחזקתם. מיד לאחר הגשת העתירה עדכנה המדינה כי חל בלבול ברישום פרטיו של הצעיר במערכת השב"ס ופרטי מקום הימצאו נמסרו למוקד. בעקבות זאת, נמחקה העתירה בהסכמה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות