קדם בג"ץ בעניין איתור אסיר: ___ עומר, חסר מעמד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
קדם בג"ץ בעניין איתור אסיר: ___ עומר, חסר מעמד
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.04.2015
קדם בג"ץ בעניין איתור אסיר: ___ עומר, חסר מעמד
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט לאיתור כלוא פלסטיני חסר מעמד, בעקבות תשובת מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) לפיה הכלוא לא אותר בשל "חוסר בפרטים". המוקד מגיב לדרישת הפרקליטות להציג ייפוי כוח או פנייה מטעם משפחת האסיר, וטוען כי אגודה ציבורית לא נדרשת להציג את הנ"ל על מנת לקבל מידע בדבר מקום החזקתו של אסיר. המוקד מצטט את פסק דין חירבאוי (6757/95), במסגרתו התחייב משל"ט כליאה למסור פרטים למוקד אודות מיקומם של כלואים בתגובה לפניות שמתקבלות בכתב. עוד מציין המוקד כי הוא ממלא זה שנים רבות את תפקידן של הרשויות בכל הנוגע להודעה למשפחות באשר למעצרם ומקום החזקתם של עצורים פלסטינים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט לאיתור כלוא פלסטיני חסר מעמד, בעקבות תשובת מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) לפיה הכלוא לא אותר בשל "חוסר בפרטים". המוקד מגיב לדרישת הפרקליטות להציג ייפוי כוח או פנייה מטעם משפחת האסיר, וטוען כי אגודה ציבורית לא נדרשת להציג את הנ"ל על מנת לקבל מידע בדבר מקום החזקתו של אסיר. המוקד מצטט את פסק דין חירבאוי (6757/95), במסגרתו התחייב משל"ט כליאה למסור פרטים למוקד אודות מיקומם של כלואים בתגובה לפניות שמתקבלות בכתב. עוד מציין המוקד כי הוא ממלא זה שנים רבות את תפקידן של הרשויות בכל הנוגע להודעה למשפחות באשר למעצרם ומקום החזקתם של עצורים פלסטינים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות