בג"ץ 2969/15 - עומר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2969/15 - עומר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.04.2015
בג"ץ 2969/15 - עומר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
עתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של פלסטיני, מחוסר מעמד, המתגורר בגדה המערבית. האיש מוחזק בישראל ואף נשפט לשתי שנות מאסר וחצי. העתירה מבקשת כי בית המשפט יורה למדינה לקיים את חובתה להודיע למשפחת האיש היכן הוא מוחזק ומכוח איזה דין. חובה זו, הנובעת מזכות יסוד של הפלסטיני ומשפחתו, והמעוגנת גם בדין ובפסיקה, הופרה על ידי המדינה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של פלסטיני, מחוסר מעמד, המתגורר בגדה המערבית. האיש מוחזק בישראל ואף נשפט לשתי שנות מאסר וחצי. העתירה מבקשת כי בית המשפט יורה למדינה לקיים את חובתה להודיע למשפחת האיש היכן הוא מוחזק ומכוח איזה דין. חובה זו, הנובעת מזכות יסוד של הפלסטיני ומשפחתו, והמעוגנת גם בדין ובפסיקה, הופרה על ידי המדינה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות