הנדון: קדם בג"ץ בעניין_עומר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: קדם בג"ץ בעניין_עומר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.04.2015
הנדון: קדם בג"ץ בעניין_עומר
תשובת פרקליטות המדינה לקדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של אסיר פלסטיני חסר מעמד. הצבא סירב לבקשת המוקד לאתר את מקום החזקתו הנוכחי של האסיר, בטענה שאינו מאתר פלסטינים נטולי מספר זהות. הפרקליטות מוסרת, כי מהצלבה של נתונים עולה ש"אסיר בשם דומה" אכן מצוי במשמורת שב"ס. עם זאת, הפרקליטות מתנה את העברת המידע אודות מקום החזקתו של אסיר זה בהצגת ייפוי כוח או פנייה מטעם משפחתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת פרקליטות המדינה לקדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של אסיר פלסטיני חסר מעמד. הצבא סירב לבקשת המוקד לאתר את מקום החזקתו הנוכחי של האסיר, בטענה שאינו מאתר פלסטינים נטולי מספר זהות. הפרקליטות מוסרת, כי מהצלבה של נתונים עולה ש"אסיר בשם דומה" אכן מצוי במשמורת שב"ס. עם זאת, הפרקליטות מתנה את העברת המידע אודות מקום החזקתו של אסיר זה בהצגת ייפוי כוח או פנייה מטעם משפחתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות