בג"ץ 1000/10 - אלאטרש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1000/10 - אלאטרש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 08.02.2010
בג"ץ 1000/10 - אלאטרש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של פלסטיני מנפת חברון לירדן, או לחלופין לנמק את סירובו ולהציג את הראיות עליהן הוא נשען. המוקד טוען כי הצבא פוגע בזכות היסוד של העותר לעזוב את ארצו, באוטונומיה שלו, בזכותו להתפרנס, בחופש העיסוק, בחופש הדת והפולחן ובזכותו לחיי משפחה. המוקד מוסיף כי התנהלות הצבא פוגעת גם בזכותו של העותר להליך הוגן, שכן, על אף שמדובר בעניין מהותי ובפגיעה קשה בזכויותיו הבסיסיות, הסתפק הצבא בהחלטה לאקונית, בלי בדל נימוק או הסבר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של פלסטיני מנפת חברון לירדן, או לחלופין לנמק את סירובו ולהציג את הראיות עליהן הוא נשען. המוקד טוען כי הצבא פוגע בזכות היסוד של העותר לעזוב את ארצו, באוטונומיה שלו, בזכותו להתפרנס, בחופש העיסוק, בחופש הדת והפולחן ובזכותו לחיי משפחה. המוקד מוסיף כי התנהלות הצבא פוגעת גם בזכותו של העותר להליך הוגן, שכן, על אף שמדובר בעניין מהותי ובפגיעה קשה בזכויותיו הבסיסיות, הסתפק הצבא בהחלטה לאקונית, בלי בדל נימוק או הסבר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות