טענת "חומר חסוי" בהעדר תעודת חיסיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
טענת "חומר חסוי" בהעדר תעודת חיסיון
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.05.2010
טענת "חומר חסוי" בהעדר תעודת חיסיון
מכתב המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעניין ארבע עתירות שלו שבהן טענה המדינה כי חומר הראיות "חסוי", וזאת ללא הסכמת העותרים ובהיעדר תעודת חיסיון. המוקד דורש לקבל לידיו את המסמכים הרלוונטיים או לחלופין את תעודות החיסיון, וטוען כי הדין קובע כי בעל דין זכאי לעיין בכל המסמכים עליהם מבקש הצד השני להסתמך בבית המשפט, אלא אם הוצאה תעודת חיסיון חתומה על ידי השר המתאים או שהעותרים נתנו את הסכמתם לכך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעניין ארבע עתירות שלו שבהן טענה המדינה כי חומר הראיות "חסוי", וזאת ללא הסכמת העותרים ובהיעדר תעודת חיסיון. המוקד דורש לקבל לידיו את המסמכים הרלוונטיים או לחלופין את תעודות החיסיון, וטוען כי הדין קובע כי בעל דין זכאי לעיין בכל המסמכים עליהם מבקש הצד השני להסתמך בבית המשפט, אלא אם הוצאה תעודת חיסיון חתומה על ידי השר המתאים או שהעותרים נתנו את הסכמתם לכך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות