המוקד להגנת הפרט - תלונה לגבי פרוטוקול המתעד שימוע שלא התקיים על בסיסו סורבה בקשה להשבת מעמד ורישום ילדים
חזרה לעמוד הקודם
11.09.2011|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

תלונה לגבי פרוטוקול המתעד שימוע שלא התקיים על בסיסו סורבה בקשה להשבת מעמד ורישום ילדים

תלונה ששלח משרד עורכי דין המטפל בתיקים מטעם המוקד להגנת הפרט בעניין פרוטוקול חתום של שימוע שלא התקיים בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. מדובר במקרה של סירוב לבקשה להשבת מעמד ורישום של ילדים של פלסטיני מירושלים המזרחית, אשר התבסס על שימוע שנערך כביכול ביום 11.7.2011. בתלונה מודגש כי לא זו בלבד שהשימוע מעולם לא התקיים, אלא שמשרד הפנים שלח פרוטוקול חתום המתעד כביכול שימוע, בנוכחות עורך דין ששהה אותה עת בשירות מילואים בצפון הארץ.