תלונה לגבי פרוטוקול המתעד שימוע שלא התקיים על בסיסו סורבה בקשה להשבת מעמד ורישום ילדים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תלונה לגבי פרוטוקול המתעד שימוע שלא התקיים על בסיסו סורבה בקשה להשבת מעמד ורישום ילדים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 11.09.2011
תלונה לגבי פרוטוקול המתעד שימוע שלא התקיים על בסיסו סורבה בקשה להשבת מעמד ורישום ילדים
תלונה ששלח משרד עורכי דין המטפל בתיקים מטעם המוקד להגנת הפרט בעניין פרוטוקול חתום של שימוע שלא התקיים בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. מדובר במקרה של סירוב לבקשה להשבת מעמד ורישום של ילדים של פלסטיני מירושלים המזרחית, אשר התבסס על שימוע שנערך כביכול ביום 11.7.2011. בתלונה מודגש כי לא זו בלבד שהשימוע מעולם לא התקיים, אלא שמשרד הפנים שלח פרוטוקול חתום המתעד כביכול שימוע, בנוכחות עורך דין ששהה אותה עת בשירות מילואים בצפון הארץ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תלונה ששלח משרד עורכי דין המטפל בתיקים מטעם המוקד להגנת הפרט בעניין פרוטוקול חתום של שימוע שלא התקיים בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. מדובר במקרה של סירוב לבקשה להשבת מעמד ורישום של ילדים של פלסטיני מירושלים המזרחית, אשר התבסס על שימוע שנערך כביכול ביום 11.7.2011. בתלונה מודגש כי לא זו בלבד שהשימוע מעולם לא התקיים, אלא שמשרד הפנים שלח פרוטוקול חתום המתעד כביכול שימוע, בנוכחות עורך דין ששהה אותה עת בשירות מילואים בצפון הארץ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות