כניסת ישראלים לרצועה – ביקור משפחות אצל מגורשי "עסקת שליט" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
כניסת ישראלים לרצועה – ביקור משפחות אצל מגורשי "עסקת שליט"
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 31.10.2011
כניסת ישראלים לרצועה – ביקור משפחות אצל מגורשי "עסקת שליט"
בקשת המוקד להגנת הפרט מאלוף פיקוד הדרום לאפשר לבני משפחותיהם של אסירים-לשעבר מירושלים המזרחית, שהועברו בכפייה לרצועת עזה במסגרת העסקה לשחרור החייל גלעד שליט, לבקרם ברצועה. המוקד טוען כי לאנשים אלו ולבני משפחותיהם זכות לחיי משפחה מכוח המשפט החוקתי הישראלי ומכוח הדין הבינלאומי, ומזכיר כי ביקורי ישראלים ברצועת עזה מתאפשרים מדי יום כחלק מההכרה בזכות לחיי משפחה של ישראלים שקרוביהם פלסטינים המתגוררים ברצועה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מאלוף פיקוד הדרום לאפשר לבני משפחותיהם של אסירים-לשעבר מירושלים המזרחית, שהועברו בכפייה לרצועת עזה במסגרת העסקה לשחרור החייל גלעד שליט, לבקרם ברצועה. המוקד טוען כי לאנשים אלו ולבני משפחותיהם זכות לחיי משפחה מכוח המשפט החוקתי הישראלי ומכוח הדין הבינלאומי, ומזכיר כי ביקורי ישראלים ברצועת עזה מתאפשרים מדי יום כחלק מההכרה בזכות לחיי משפחה של ישראלים שקרוביהם פלסטינים המתגוררים ברצועה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות