מעבר מהגדה לרצועה - ביקורי משפחות אצל מגורשי "עסקת שליט" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מעבר מהגדה לרצועה - ביקורי משפחות אצל מגורשי "עסקת שליט"
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 31.10.2011
מעבר מהגדה לרצועה - ביקורי משפחות אצל מגורשי "עסקת שליט"
בקשת המוקד להגנת הפרט ממתאם פעולות הממשלה בשטחים לאפשר לבני משפחותיהם של אסירים-לשעבר מהגדה המערבית, שהועברו בכפייה לרצועת עזה במסגרת העסקה לשחרור החייל גלעד שליט, לבקרם ברצועה. המוקד טוען כי העברתם בכפייה של אנשים אלו לרצועה אינו שולל את זכותם וזכות בני משפחותיהם לחיי משפחה. אדרבה, על רשויות המדינה חלה חובה אקטיבית לכבד את זכויותיהם ואת זכויות קרוביהם, ולאפשר להם להיפגש ברצועה. המוקד מזכיר כי גם במהלך תקופת מאסרם עמדה להם הזכות לפגוש את בני משפחותיהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט ממתאם פעולות הממשלה בשטחים לאפשר לבני משפחותיהם של אסירים-לשעבר מהגדה המערבית, שהועברו בכפייה לרצועת עזה במסגרת העסקה לשחרור החייל גלעד שליט, לבקרם ברצועה. המוקד טוען כי העברתם בכפייה של אנשים אלו לרצועה אינו שולל את זכותם וזכות בני משפחותיהם לחיי משפחה. אדרבה, על רשויות המדינה חלה חובה אקטיבית לכבד את זכויותיהם ואת זכויות קרוביהם, ולאפשר להם להיפגש ברצועה. המוקד מזכיר כי גם במהלך תקופת מאסרם עמדה להם הזכות לפגוש את בני משפחותיהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות