בג"ץ 5078/11 - אבו זר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5078/11 - אבו זר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 25.07.2011
בג"ץ 5078/11 - אבו זר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי היתר כניסה ל"מרחב התפר" כדי שיוכל לעבד את אדמות משפחתו. המדינה מבקשת לדחות את העתירה על הסף כיוון שהוגשה לפני מיצוי הליכים. המדינה טוענת שהחקלאי היה יכול לערער על החלטת הצבא, או להגיש בקשה חוזרת לקבלת היתר. המדינה מוסיפה כי ההחלטה שלא להנפיק את ההיתר התקבלה עקב "ריבוי במחזיקי היתר כניסה למרחב התפר" לצורך עיבוד אדמת משפחתו של העותר, והיא מתיישבת עם הקריטריונים המינהליים שקבע הצבא. בשולי הדברים מציינת המדינה כי החקלאי יכול להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצורך "תעסוקה" חקלאית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לחקלאי היתר כניסה ל"מרחב התפר" כדי שיוכל לעבד את אדמות משפחתו. המדינה מבקשת לדחות את העתירה על הסף כיוון שהוגשה לפני מיצוי הליכים. המדינה טוענת שהחקלאי היה יכול לערער על החלטת הצבא, או להגיש בקשה חוזרת לקבלת היתר. המדינה מוסיפה כי ההחלטה שלא להנפיק את ההיתר התקבלה עקב "ריבוי במחזיקי היתר כניסה למרחב התפר" לצורך עיבוד אדמת משפחתו של העותר, והיא מתיישבת עם הקריטריונים המינהליים שקבע הצבא. בשולי הדברים מציינת המדינה כי החקלאי יכול להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצורך "תעסוקה" חקלאית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות