בג"ץ 281/11 - ראש מועצת בית איכסא ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 281/11 - ראש מועצת בית איכסא ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.09.2011
בג"ץ 281/11 - ראש מועצת בית איכסא ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסק דין בעתירה לבטל צו הפקעת שטחים בגדה המערבית לצורך בניית מסילת רכבת בין תל אביב לירושלים. בג"ץ דוחה את העתירה עקב שיהוי בהגשתה. בית המשפט מוסיף כי אף על פי שההפקעה פוגעת בשלטון החוק, בנסיבות העניין הפגיעה אינה בעוצמה העולה על הנזק שייגרם לאינטרס הציבורי אם העתירה תתקבל. בפסק הדין בוחר ביהמ"ש שלא להכריע בשאלת חוקיותו של צו ההפקעה ובלגיטימיות של הפקעת אדמות כבושות למטרה שאינה משרתת את האוכלוסייה הכבושה, אלא את אוכלוסיית המדינה הכובשת בלבד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה לבטל צו הפקעת שטחים בגדה המערבית לצורך בניית מסילת רכבת בין תל אביב לירושלים. בג"ץ דוחה את העתירה עקב שיהוי בהגשתה. בית המשפט מוסיף כי אף על פי שההפקעה פוגעת בשלטון החוק, בנסיבות העניין הפגיעה אינה בעוצמה העולה על הנזק שייגרם לאינטרס הציבורי אם העתירה תתקבל. בפסק הדין בוחר ביהמ"ש שלא להכריע בשאלת חוקיותו של צו ההפקעה ובלגיטימיות של הפקעת אדמות כבושות למטרה שאינה משרתת את האוכלוסייה הכבושה, אלא את אוכלוסיית המדינה הכובשת בלבד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות