תשובת הפרקליטות הצבאית לפניית המוקד בעניין נסיבות מותו של _____ חמד, תושב מחנה הפליטים קלנדיה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת הפרקליטות הצבאית לפניית המוקד בעניין נסיבות מותו של _____ חמד, תושב מחנה הפליטים קלנדיה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.04.2005
תשובת הפרקליטות הצבאית לפניית המוקד בעניין נסיבות מותו של _____ חמד, תושב מחנה הפליטים קלנדיה
תשובת הפרקליטות הצבאית לבקשת המוקד להגנת הפרט לחקור את נסיבות הריגתו של פלסטיני בידי הצבא ולהעמיד לדין את החייל שירה בו. הפרקליטות מחליטה לסגור את תיק החקירה בלי לנקוט צעדים כלשהם, כי "גם בהנחה שהמנוח נפטר בדרך שתוארה על ידי שני עדי הראייה – אין אפשרות לקבוע מי החייל שביצע את הירי או לאיזה כוח השתייך". הפרקליטות מוסיפה כי לאור חוסר ההתאמה בין תיאוריהם של עדי הראייה ובין עדויותיהם של חיילים שהיו באיזור באותו יום, אין צורך לבדוק את מהימנות עדויות הראייה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הפרקליטות הצבאית לבקשת המוקד להגנת הפרט לחקור את נסיבות הריגתו של פלסטיני בידי הצבא ולהעמיד לדין את החייל שירה בו. הפרקליטות מחליטה לסגור את תיק החקירה בלי לנקוט צעדים כלשהם, כי "גם בהנחה שהמנוח נפטר בדרך שתוארה על ידי שני עדי הראייה – אין אפשרות לקבוע מי החייל שביצע את הירי או לאיזה כוח השתייך". הפרקליטות מוסיפה כי לאור חוסר ההתאמה בין תיאוריהם של עדי הראייה ובין עדויותיהם של חיילים שהיו באיזור באותו יום, אין צורך לבדוק את מהימנות עדויות הראייה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות