ת"א (י-ם) 6304/04 - עזבון המנוח _____ חמד ואח' נ' מדינת ישראל ואח' כתב הגנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ת"א (י-ם) 6304/04 - עזבון המנוח _____ חמד ואח' נ' מדינת ישראל ואח' כתב הגנה
כתבי בי דין | כתב הגנה | 03.03.2005
ת"א (י-ם) 6304/04 - עזבון המנוח _____ חמד ואח' נ' מדינת ישראל ואח' כתב הגנה
כתב הגנה בתביעה נזיקית שהגישו, באמצעות המוקד להגנת הפרט, בני משפחתו של פלסטיני שנורה בגבו על ידי הצבא. הפרקליטות מכחישה את עצם קיומו של האירוע, ובכל מקרה מכחישה את קיומו של קשר סיבתי בין מותו (המוכחש) של המנוח ובין פעילות הצבא. הפרקליטות מוסיפה כי גם אם הצבא ירה בפלסטיני, המדינה אינה אחראית לנזקי התובע, שכן האירוע קרה במסגרת פעולה מלחמתית כהגדרתה ופירושה בחוק ובפסיקה; הפעולה היא "מעשה מדינה" (Act of State); והיא ונעשתה בהרשאה חוקית ובתום לב, ולכן המדינה פטורה מאחריות בגינה בהתאם לסעיף 3 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה).
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
כתב הגנה בתביעה נזיקית שהגישו, באמצעות המוקד להגנת הפרט, בני משפחתו של פלסטיני שנורה בגבו על ידי הצבא. הפרקליטות מכחישה את עצם קיומו של האירוע, ובכל מקרה מכחישה את קיומו של קשר סיבתי בין מותו (המוכחש) של המנוח ובין פעילות הצבא. הפרקליטות מוסיפה כי גם אם הצבא ירה בפלסטיני, המדינה אינה אחראית לנזקי התובע, שכן האירוע קרה במסגרת פעולה מלחמתית כהגדרתה ופירושה בחוק ובפסיקה; הפעולה היא "מעשה מדינה" (Act of State); והיא ונעשתה בהרשאה חוקית ובתום לב, ולכן המדינה פטורה מאחריות בגינה בהתאם לסעיף 3 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות