עת"ם 52454-12-10 - מוראר ואח' נ' מדינת ישראל-משרד הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 52454-12-10 - מוראר ואח' נ' מדינת ישראל-משרד הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 15.04.2012
עת"ם 52454-12-10 - מוראר ואח' נ' מדינת ישראל-משרד הפנים פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד קבע בישראל לילד יתום מאב, המתגורר עם אמו, תושבת ישראל, בירושלים המזרחית. בית המשפט מקבל את העתירה באופן חלקי ומורה למשרד הפנים לבחון מחדש אם הילד זכאי לתושבות בהתאם ל"מרכז חייו" בעת שהגיש בקשה לקבלת מעמד. פסק הדין מרחיב פסיקה קודמת (בעניין עוויסאת) שהתייחסה להחלת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) – בגרסתו הראשונה – על קטינים המבקשים מעמד קבע בישראל, בקבעו כי גם העובדה שקטין, שנרשם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, נולד בשטחים הכבושים אינה בהכרח סיבה להחיל עליו את הוראת השעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד קבע בישראל לילד יתום מאב, המתגורר עם אמו, תושבת ישראל, בירושלים המזרחית. בית המשפט מקבל את העתירה באופן חלקי ומורה למשרד הפנים לבחון מחדש אם הילד זכאי לתושבות בהתאם ל"מרכז חייו" בעת שהגיש בקשה לקבלת מעמד. פסק הדין מרחיב פסיקה קודמת (בעניין עוויסאת) שהתייחסה להחלת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) – בגרסתו הראשונה – על קטינים המבקשים מעמד קבע בישראל, בקבעו כי גם העובדה שקטין, שנרשם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, נולד בשטחים הכבושים אינה בהכרח סיבה להחיל עליו את הוראת השעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות