בג"ץ 7444/03 - דקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7444/03 - דקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 22.02.2010
בג"ץ 7444/03 - דקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסק דין בעתירת אזרח ישראלי להורות למשרד הפנים לחזור בו מביטול איחוד משפחות (אחמ"ש) עם אשתו, תושבת השטחים הכבושים, בשל מניעה ביטחונית עקיפה, ולהשיב לה מעמד קבע בישראל. העתירה מתקבלת. בית המשפט מורה למשרד הפנים לבטל את הסירוב לאחמ"ש ולהעניק לאישה היתרי שהייה בישראל. השופטים קובעים כי במניעה ביטחונית עקיפה על המדינה לשכנע כי הסתברות הסכנה לשלום הציבור מגיעה לרמה קרובה לוודאות, המצדיקה פגיעה בזכות לחיי משפחה, ולהוכיח כי ההגנה מפני הסכנה אינה אפשרית בלי פגיעה בזכות האדם. בג"ץ מוסיף כי לגבי מי שכבר זכה בעבר באיחוד משפחות, מניעה ביטחונית מהווה שיקול אחד בתוך מכלול השיקולים הנדרשים לקבלת ההחלטה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת אזרח ישראלי להורות למשרד הפנים לחזור בו מביטול איחוד משפחות (אחמ"ש) עם אשתו, תושבת השטחים הכבושים, בשל מניעה ביטחונית עקיפה, ולהשיב לה מעמד קבע בישראל. העתירה מתקבלת. בית המשפט מורה למשרד הפנים לבטל את הסירוב לאחמ"ש ולהעניק לאישה היתרי שהייה בישראל. השופטים קובעים כי במניעה ביטחונית עקיפה על המדינה לשכנע כי הסתברות הסכנה לשלום הציבור מגיעה לרמה קרובה לוודאות, המצדיקה פגיעה בזכות לחיי משפחה, ולהוכיח כי ההגנה מפני הסכנה אינה אפשרית בלי פגיעה בזכות האדם. בג"ץ מוסיף כי לגבי מי שכבר זכה בעבר באיחוד משפחות, מניעה ביטחונית מהווה שיקול אחד בתוך מכלול השיקולים הנדרשים לקבלת ההחלטה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות