נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 29.3.2011) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 29.3.2011)
מסמכים אחרים | נוהל | 29.03.2011
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 29.3.2011)
נוהל משרד הפנים המסדיר את לוחות הזמנים ואת נוהלי העבודה של הוועדה הבינמשרדית העוסקת במתן מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים לזרים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בנהלים האחרים של משרד הפנים. בין היתר קובע הנוהל כי אם מגיש הבקשה מחזיק בהיתר שהייה בישראל, יוארך ההיתר עד החלטת הוועדה בעניינו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים המסדיר את לוחות הזמנים ואת נוהלי העבודה של הוועדה הבינמשרדית העוסקת במתן מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים לזרים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בנהלים האחרים של משרד הפנים. בין היתר קובע הנוהל כי אם מגיש הבקשה מחזיק בהיתר שהייה בישראל, יוארך ההיתר עד החלטת הוועדה בעניינו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות