נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 31.12.2017) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 31.12.2017)
מסמכים אחרים | נוהל | 31.12.2017
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 31.12.2017)
נוהל משרד הפנים המסדיר את פעילות הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם מתאימים לנוהלי משרד הפנים הקבועים למקרים רגילים. הנוהל עודכן בסוף דצמבר 2017, ונוספו בו דרישות מחמירות חדשות, כמו הדרישה להציג דרכון בתוקף לתקופה של שנתיים לצורך הגשת הבקשה, שפירושה למעשה הוא התנערות מחובת הוועדה לטפל בחסרי מעמד בעולם, וכמו צמצום לעשרה ימים של סד הזמנים הניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים המסדיר את פעילות הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם מתאימים לנוהלי משרד הפנים הקבועים למקרים רגילים. הנוהל עודכן בסוף דצמבר 2017, ונוספו בו דרישות מחמירות חדשות, כמו הדרישה להציג דרכון בתוקף לתקופה של שנתיים לצורך הגשת הבקשה, שפירושה למעשה הוא התנערות מחובת הוועדה לטפל בחסרי מעמד בעולם, וכמו צמצום לעשרה ימים של סד הזמנים הניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות