הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטרים נוהל מס' 5.2.0022 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטרים נוהל מס' 5.2.0022
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 11.02.2018
הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטרים נוהל מס' 5.2.0022
דרישת המוקד להגנת הפרט מרשות האוכלוסין וההגירה לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים. הנוהל החדש מחייב הצגת דרכון בתוקף לתקופה של שנתיים לצורך הגשת בקשה, אך המוקד מציין כי בכך מתנערת הוועדה מחובתה לטפל באנשים שאין להם כל מעמד בעולם. בנוסף דורש המוקד כי הוועדה תאריך את סד הזמנים המצומצם של עשרה ימים שניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים, כיוון שמרביתם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות שההתנהלות מול מערכות ביורוקרטיות סבוכה עבורן ממילא. המוקד מדגיש שהוועדה עצמה נוקטת סחבת קשה בטיפול בבקשות המוגשות לה, ולא ראוי שתעלה דרישות שהיא עצמה רחוקה מלעמוד בהן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מרשות האוכלוסין וההגירה לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים. הנוהל החדש מחייב הצגת דרכון בתוקף לתקופה של שנתיים לצורך הגשת בקשה, אך המוקד מציין כי בכך מתנערת הוועדה מחובתה לטפל באנשים שאין להם כל מעמד בעולם. בנוסף דורש המוקד כי הוועדה תאריך את סד הזמנים המצומצם של עשרה ימים שניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים, כיוון שמרביתם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות שההתנהלות מול מערכות ביורוקרטיות סבוכה עבורן ממילא. המוקד מדגיש שהוועדה עצמה נוקטת סחבת קשה בטיפול בבקשות המוגשות לה, ולא ראוי שתעלה דרישות שהיא עצמה רחוקה מלעמוד בהן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות