הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים נוהל מס' 5.2.0022 (תשובת משרד הפנים מיום 4.10.2018) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים נוהל מס' 5.2.0022 (תשובת משרד הפנים מיום 4.10.2018)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.10.2018
הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים נוהל מס' 5.2.0022 (תשובת משרד הפנים מיום 4.10.2018)
תשובת רשות האוכלוסין וההגירה לדרישת המוקד להגנת הפרט לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים. המשרד דוחה את טענת המוקד כי בדרישת הוועדה להציג דרכון היא מתנערת מחובתה לטפל באנשים ללא מעמד, וטוען כי בקשותיהם של אנשים במצב זה נבחנות באופן פרטני וניתן לפנות בעניינם ללשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית. המשרד אף דוחה את עמדת המוקד התוקפת את סד הזמנים המצומצם שניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים, וטוען כי מדובר במסמכים "שלכתחילה צריכים היו להתלוות לבקשה", וכי פרק זמן של עשרה ימים הוא סביר. עוד נטען כי "מופעל שיקול דעת פרטני בדבר הבקשה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת רשות האוכלוסין וההגירה לדרישת המוקד להגנת הפרט לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים. המשרד דוחה את טענת המוקד כי בדרישת הוועדה להציג דרכון היא מתנערת מחובתה לטפל באנשים ללא מעמד, וטוען כי בקשותיהם של אנשים במצב זה נבחנות באופן פרטני וניתן לפנות בעניינם ללשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית. המשרד אף דוחה את עמדת המוקד התוקפת את סד הזמנים המצומצם שניתן לפונים כדי להשלים פרטים ומסמכים, וטוען כי מדובר במסמכים "שלכתחילה צריכים היו להתלוות לבקשה", וכי פרק זמן של עשרה ימים הוא סביר. עוד נטען כי "מופעל שיקול דעת פרטני בדבר הבקשה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות