בעקבות דרישת המוקד לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים: מחוסרי מעמד בעולם יוכלו להגיש בקשות לוועדה על אף שאינם מחזיקים בדרכון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.10.2018
בעקבות דרישת המוקד לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים: מחוסרי מעמד בעולם יוכלו להגיש בקשות לוועדה על אף שאינם מחזיקים בדרכון
בעקבות דרישת המוקד לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים: מחוסרי מעמד בעולם יוכלו להגיש בקשות לוועדה על אף שאינם מחזיקים בדרכון

פלסטינים רבים המתגוררים בירושלים המזרחית אינם מחזיקים במעמד אזרחי חוקי במקום כלשהו בעולם כולו. ברקע חוסר המעמד נסיבות מגוונות, שמקורן על פי רוב במכשולים הרבים שמערימה ישראל בדרכם של תושבי ירושלים המזרחית לרשום את ילדיהם במשרד הפנים.


ביום 11.2.2018 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בדרישה לתיקון הנוהל של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים. במכתבו טען המוקד, כי הנוהל מונע ממחוסרי מעמד בעולם להגיש בקשות לוועדה, לנוכח דרישת הסף להציג "דרכון תקף לשנתיים מעבר לתוקף הרישיון המבוקש". מטבע הדברים, ציין המוקד, מחוסרי מעמד בעולם אינם מחזיקים בדרכון כלשהו – ולפיכך יש לקבוע בנוהל כי דרישת הסף האמורה לא חלה עליהם. עוד דרש המוקד, כי יתוקן הסעיף בנוהל הקובע כי במקרה בו חסרים פרטים או מסמכים רלוונטיים לתמיכה בבקשה, על המבקש להשלימם תוך עשרה ימים. זאת, היות שהפונים לוועדה ברובם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות אשר ההתנהלות מול מערכות ביורוקרטיות קשה במיוחד עבורם, ועל כן מתן פרק זמן כה קצר להשלמת מסמכים נוספים היא דרישה בלתי הוגנת ובלתי סבירה.


בתשובה מיום 4.10.2018, טען משרד הפנים כי ישנם אך מקרים מעטים של "מחוסרי מעמד בירושלים המזרחית", וכי ככל שיש כאלה, בקשותיהם נבחנות באופן פרטני. עוד צוין, כי באפשרותו של המוקד לפנות ללשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית לבחינת בקשות פרטניות בעניינם של הנמנים עם אוכלוסייה זו. על אף שמשרד הפנים לא התייחס מפורשות לביטול הדרישה לצירוף דרכון בתוקף לשנתיים לבקשות למעמד מטעמים הומניטריים, תשובתו זו פותחת דלת להגשת בקשות עבור פלסטינים החיים בירושלים המזרחית ללא מעמד בעולם כולו.


באשר לבקשת המוקד להארכת משך הזמן להשלמת פרטים או מסמכים חסרים בבקשה, קבע משרד הפנים, כי פרק הזמן בנוהל "הינו... סביר וככלל, מופעל שיקול דעת פרטני בדבר הבקשה, בהתאם לנסיבות המקרה".


הדפסה הדפסה
שיתוף

פלסטינים רבים המתגוררים בירושלים המזרחית אינם מחזיקים במעמד אזרחי חוקי במקום כלשהו בעולם כולו. ברקע חוסר המעמד נסיבות מגוונות, שמקורן על פי רוב במכשולים הרבים שמערימה ישראל בדרכם של תושבי ירושלים המזרחית לרשום את ילדיהם במשרד הפנים.


ביום 11.2.2018 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בדרישה לתיקון הנוהל של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים. במכתבו טען המוקד, כי הנוהל מונע ממחוסרי מעמד בעולם להגיש בקשות לוועדה, לנוכח דרישת הסף להציג "דרכון תקף לשנתיים מעבר לתוקף הרישיון המבוקש". מטבע הדברים, ציין המוקד, מחוסרי מעמד בעולם אינם מחזיקים בדרכון כלשהו – ולפיכך יש לקבוע בנוהל כי דרישת הסף האמורה לא חלה עליהם. עוד דרש המוקד, כי יתוקן הסעיף בנוהל הקובע כי במקרה בו חסרים פרטים או מסמכים רלוונטיים לתמיכה בבקשה, על המבקש להשלימם תוך עשרה ימים. זאת, היות שהפונים לוועדה ברובם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות אשר ההתנהלות מול מערכות ביורוקרטיות קשה במיוחד עבורם, ועל כן מתן פרק זמן כה קצר להשלמת מסמכים נוספים היא דרישה בלתי הוגנת ובלתי סבירה.


בתשובה מיום 4.10.2018, טען משרד הפנים כי ישנם אך מקרים מעטים של "מחוסרי מעמד בירושלים המזרחית", וכי ככל שיש כאלה, בקשותיהם נבחנות באופן פרטני. עוד צוין, כי באפשרותו של המוקד לפנות ללשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית לבחינת בקשות פרטניות בעניינם של הנמנים עם אוכלוסייה זו. על אף שמשרד הפנים לא התייחס מפורשות לביטול הדרישה לצירוף דרכון בתוקף לשנתיים לבקשות למעמד מטעמים הומניטריים, תשובתו זו פותחת דלת להגשת בקשות עבור פלסטינים החיים בירושלים המזרחית ללא מעמד בעולם כולו.


באשר לבקשת המוקד להארכת משך הזמן להשלמת פרטים או מסמכים חסרים בבקשה, קבע משרד הפנים, כי פרק הזמן בנוהל "הינו... סביר וככלל, מופעל שיקול דעת פרטני בדבר הבקשה, בהתאם לנסיבות המקרה".


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות