בג"ץ 527/12 - חמאדה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מקדמית מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 527/12 - חמאדה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 22.01.2012
בג"ץ 527/12 - חמאדה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לבני משפחתו הישראליים של אסיר לשעבר, ממשוחררי עסקת שליט שהועברו בכפייה לרצועת עזה, להיכנס מישראל לעזה לבקרו. המדינה טוענת כי יש צורך ביטחוני להטיל מגבלות על ביקורי משפחות של משוחררי שליט שהועברו בכפייה לעזה, ומוסרת כי "הוסכם, בין שירות הבטחון הכללי לבין הגורמים הרלוונטיים במצרים ובארגון החמא״ס [...] כי ישראל תאפשר לבני משפחותיהם של אסירים ששוחררו לרצועת עזה במסגרת עסקת שליט, לבקרם ברצועת עזה. זאת, בכפוף לכך שהכניסה לרצועת עזה, לצורך ביקור כאמור, לא תיעשה דרך מעבר ארז, והיציאה לצורך הביקור תהא דרך גשרי הירדן בלבד" (הדגשה במקור).
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לבני משפחתו הישראליים של אסיר לשעבר, ממשוחררי עסקת שליט שהועברו בכפייה לרצועת עזה, להיכנס מישראל לעזה לבקרו. המדינה טוענת כי יש צורך ביטחוני להטיל מגבלות על ביקורי משפחות של משוחררי שליט שהועברו בכפייה לעזה, ומוסרת כי "הוסכם, בין שירות הבטחון הכללי לבין הגורמים הרלוונטיים במצרים ובארגון החמא״ס [...] כי ישראל תאפשר לבני משפחותיהם של אסירים ששוחררו לרצועת עזה במסגרת עסקת שליט, לבקרם ברצועת עזה. זאת, בכפוף לכך שהכניסה לרצועת עזה, לצורך ביקור כאמור, לא תיעשה דרך מעבר ארז, והיציאה לצורך הביקור תהא דרך גשרי הירדן בלבד" (הדגשה במקור).
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות