בג"ץ 4675/12 - עודה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4675/12 - עודה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 24.07.2012
בג"ץ 4675/12 - עודה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם העותרים
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות לצבא להתיר להוריו הישראליים של אסיר לשעבר, ממשוחררי עסקת שליט שגורשו לרצועת עזה, להיכנס מישראל לעזה לבקר את בנם. המוקד טוען כי התניית הביקור בכך שההורים ייסעו מישראל דרך ירדן ומצרים כדי להיכנס לרצועה משקפת עמדה אבסורדית ואטומה המתעלמת מקיומו של מעבר גבול בין ישראל לעזה, ומכך שבתור ישראלים יכולים ההורים להיכנס למצרים גם בלי לעבור דרך ירדן. המוקד מוסיף כי ביסוס הדרישה הישראלית על "טעמי ביטחון" תמוה נוכח האישור העקרוני שנותן הצבא לביקור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות לצבא להתיר להוריו הישראליים של אסיר לשעבר, ממשוחררי עסקת שליט שגורשו לרצועת עזה, להיכנס מישראל לעזה לבקר את בנם. המוקד טוען כי התניית הביקור בכך שההורים ייסעו מישראל דרך ירדן ומצרים כדי להיכנס לרצועה משקפת עמדה אבסורדית ואטומה המתעלמת מקיומו של מעבר גבול בין ישראל לעזה, ומכך שבתור ישראלים יכולים ההורים להיכנס למצרים גם בלי לעבור דרך ירדן. המוקד מוסיף כי ביסוס הדרישה הישראלית על "טעמי ביטחון" תמוה נוכח האישור העקרוני שנותן הצבא לביקור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות