נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974
מסמכים אחרים | נוהל | 19.09.2012
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974
נוהל משרד הפנים לטיפול בבקשות לרישום במרשם האוכלוסין של קטינים שנולדו בישראל ורק אחד מהוריהם רשום כתושב ישראל. הנוהל מתנה הגשת בקשה בהוכחת מרכז חיים של הילד והורהו בישראל בשנתיים שקדמו להגשתה. בנוסף קובע הנוהל כי משך הטיפול בבקשות לרישום ילדים יארך, ככלל, חצי שנה, ואם הטיפול בבקשה נמשך יותר, הם יקבלו אישור בכתב לשהות בישראל – על גבי טופס אישור הגשת הבקשה, באמצעות אשרת תייר (רישיון ב/2) או דרך היתר שהייה צבאי – עד ההכרעה. כמו כן קובע הנוהל כי ילד מעל גיל 14 יעבור בדיקה ביטחונית מלאה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים לטיפול בבקשות לרישום במרשם האוכלוסין של קטינים שנולדו בישראל ורק אחד מהוריהם רשום כתושב ישראל. הנוהל מתנה הגשת בקשה בהוכחת מרכז חיים של הילד והורהו בישראל בשנתיים שקדמו להגשתה. בנוסף קובע הנוהל כי משך הטיפול בבקשות לרישום ילדים יארך, ככלל, חצי שנה, ואם הטיפול בבקשה נמשך יותר, הם יקבלו אישור בכתב לשהות בישראל – על גבי טופס אישור הגשת הבקשה, באמצעות אשרת תייר (רישיון ב/2) או דרך היתר שהייה צבאי – עד ההכרעה. כמו כן קובע הנוהל כי ילד מעל גיל 14 יעבור בדיקה ביטחונית מלאה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות