נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע
מסמכים אחרים | נוהל | 19.09.2012
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע
נוהל משרד הפנים לטיפול בבקשה לרישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב קבע. הנוהל מתנה את רישום הילד בהוכחת מרכז חיים משותף עם ההורה תושב הקבע בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה. מתן מעמד לילד מעל גיל 14 מותנה גם בבדיקה ביטחונית. לאחר אישור הבקשה יינתן לקטין מעמד זמני לשנתיים, שבסופן יקבל מעמד קבע – בכפוף להוכחת המשך מרכז חיים ובהיעדר מניעה ביטחונית. קטין מעל גיל 14 שנולד בשטחים הכבושים, לעומת זאת, יקבל היתרי מת"ק בלבד ומעמדו לא ישודרג. הנוהל אינו קובע כל מסגרת זמן לטיפול בבקשה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים לטיפול בבקשה לרישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב קבע. הנוהל מתנה את רישום הילד בהוכחת מרכז חיים משותף עם ההורה תושב הקבע בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה. מתן מעמד לילד מעל גיל 14 מותנה גם בבדיקה ביטחונית. לאחר אישור הבקשה יינתן לקטין מעמד זמני לשנתיים, שבסופן יקבל מעמד קבע – בכפוף להוכחת המשך מרכז חיים ובהיעדר מניעה ביטחונית. קטין מעל גיל 14 שנולד בשטחים הכבושים, לעומת זאת, יקבל היתרי מת"ק בלבד ומעמדו לא ישודרג. הנוהל אינו קובע כל מסגרת זמן לטיפול בבקשה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות