בג"ץ 176/12 - אלבטש ואח' נ' מנהל אגף בכיר רשות האוכלוסין, משרד הפנים הודעה מעדכנת מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 176/12 - אלבטש ואח' נ' מנהל אגף בכיר רשות האוכלוסין, משרד הפנים הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 28.10.2012
בג"ץ 176/12 - אלבטש ואח' נ' מנהל אגף בכיר רשות האוכלוסין, משרד הפנים הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
הודעת עדכון מטעם פרקליטות המדינה בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין תנאי ההמתנה הקשים בתור לבידוק הביטחוני בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית, המשמשת את רשות האוכלוסין ואת לשכת התעסוקה. הלשכה מודיעה שכדי להקל על העומס הקשה היא תפעל לשינוי שעות קבלת הקהל וכן תציב את המכונות לרישום אוטומטי בלשכת התעסוקה מחוץ לבניין, כך שהנרשמים בהן לא ייאלצו לעבור בתור העמוס לבידוק הביטחוני. עם זאת, הלשכה מודיעה שלא תתקין שירותים, מתקן מי שתייה או ספסלים מחוץ לבניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת עדכון מטעם פרקליטות המדינה בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין תנאי ההמתנה הקשים בתור לבידוק הביטחוני בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית, המשמשת את רשות האוכלוסין ואת לשכת התעסוקה. הלשכה מודיעה שכדי להקל על העומס הקשה היא תפעל לשינוי שעות קבלת הקהל וכן תציב את המכונות לרישום אוטומטי בלשכת התעסוקה מחוץ לבניין, כך שהנרשמים בהן לא ייאלצו לעבור בתור העמוס לבידוק הביטחוני. עם זאת, הלשכה מודיעה שלא תתקין שירותים, מתקן מי שתייה או ספסלים מחוץ לבניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות