המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
חזרה לעמוד הקודם
13.06.2013

בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית

ביום 5.1.2012 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה להורות למשרד הפנים למצוא פתרון, שימנע את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת עימם מתמודדים יום ביומו באי לשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית. העתירה הוגשה לאחר פניות חוזרות ונשנות, בהן התריע המוקד – משך למעלה מארבע שנים – על פגיעה מתמשכת בפונים לקבלת שירותים בלשכת מינהל האוכלוסין שבוואדי ג'וז. אולם חרף פניות המוקד, ועל אף שבמסגרת ההתכתבויות הכיר משרד הפנים בעומס הרב ובהשלכותיו, לא נעשה דבר לתיקון המצב.

המוקד טען בעתירה כי תנאי ההמתנה בלשכת מינהל האוכלוסין – שאמורה לתת מענה לרבבות תושבי ירושלים המזרחית – הם קשים ובלתי סבירים, ופוגעים בזכות לכבוד ולשוויון של באיה: התור לכניסה ללשכה ארוך באופן קיצוני; חלק מהממתינים בתור חשופים לפגעי מזג האוויר; עקב הצפיפות הרבה, אנשים נדחקים בצורה מסוכנת בתוך 'קרוסלות' חשמליות המופעלות מרחוק; ואם לא די בכל אלה, המאבטחים במקום אף פונים לממתינים בגסות ובחוסר כבוד, שאינם עונים על קריטריונים בסיסיים של מתן שירות במשרד ממשלתי.

המוקד הדגיש, כי חלק ניכר מהעומס נגרם בשל העובדה שבמבנה בו ממוקמת לשכת מינהל האוכלוסין פועל גם סניף שירות התעסוקה, וכתוצאה מכך, באי שתי הלשכות עומדים בתור אחד. על כן, הציע המוקד להפריד בין הלשכות, או לחלופין, להעביר את מכונות הרישום האוטומטיות של שירות התעסוקה אל מחוץ למבנה, כך שהרוב הגדול של באי שירות התעסוקה לא ייאלצו לעמוד בתור בו ממתינים באי לשכת מינהל האוכלוסין. בנוסף, דרש המוקד להורות על הקמת מתקן שירותים, מתקן מי שתייה וספסלי ישיבה באיזור ההמתנה.

בעקבות דיון שהתקיים בעתירה, הודיע משרד הפנים כי בכוונתו להעתיק את מקומן של מכונות הרישום האוטומטיות כמבוקש, וכי הדבר צפוי להביא לכך שלמעלה מ-50 אחוזים מן הפונים לשירות התעסוקה יהיו פטורים מכניסה למבנה. באשר להצבת ספסלים ומתקני שתייה ושירותים באיזור ההמתנה, מסר משרד הפנים כי הדבר אינו אפשרי בשל מגבלות מקום, והוסיף כי נוכח הצעדים שיינקטו לקיצור משך ההמתנה, יתייתר הצורך במתקנים אלה ממילא.

משהושלם מהלך הוצאת המכונות אל מחוץ למבנה, שב המוקד ובחן את מצב הדברים בכניסה ללשכה ונוכח לדעת כי אכן חלה הקלה מבחינת מספר הממתינים בכל יום, אולם משכי ההמתנה, אף שהתקצרו במידת מה, עדיין ארוכים באופן יחסי. משכך, הודיע המוקד לבית המשפט כי לא ניתן לוותר על הסעד הנוסף שהתבקש בעתירה – הקמת המתקנים באיזור ההמתנה.

ביום 10.6.2013 קבע בית המשפט כי העתירה השיגה את מטרתה באופן משמעותי, גם אם לא באופן מושלם, והורה על מחיקתה, תוך שהוא משית הוצאות בסך 7,500 ₪ על המשיבים. השופטים ציינו בפסק הדין כי לעותרים שמורות טענותיהם, וכי הם זכאים לעתור שוב "אם יסתבר שהמצב לא השתפר דיו או אם יחול שינוי לרעה בנתונים במקום."

נושאים קשורים